Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

درباره ما

مرکز ارزیابی و بررسی ساختمان ( مبسا) ساختمان های در حال بهره برداری را بررسی می کند تا وضعیت آنان را براساس الزامات عمومی و مقررات ملی ساختمان تعیین نماید. فلسفه ایجاد این مرکز ، گسترش و بکارگیری استانداردهای ساخت و ساز می باشد تا با توجه به ویژگی‌های بومی کشورمان، استانداردها و الزامات تولید را با نیازهای بهره برداران منطبق و  به کارایی و بهره‌وری ساختمان کمک نماید .

اطلاعات ناشی از نتیجه بررسی، مورد استفاده بهره برداران، خریداران، نهادهای ناظر بر ساخت و ساز، سرمایه گذاران ، بانکها، بیمه ها، مراکز آموزشی ، هتل ها و مجتمع‌های دولتی و خصوصی نام برد، از اینرو این مرکز تلاش دارد در راه بهبود سیستم‌های ساخت و ساز و بکارگیری استانداردهای مربوطه ایفاگر نقشی بالنده و سازنده باشد.

 

تماس با ما

ایران / تهران
بلوار میرداماد ,روبروی بانک مرکزی , خیابان شهید آقازاده فرد
پلاک 5 , طبقه هفتم , واحد 21

شماره تماس : ۲۶۴۱۰۸۲۸

درباره ما

مرکز ارزیابی و بررسی ساختمان ( مبسا ) با ارائه خدمات بررسی کیفی ساختمان ( در زمان بهره برداری )به عنوان مکملی برای اجرای برنامه نظارت ساختمان عمل می نماید . این مرکز ، ساختمان های در حال بهره برداری  را برسی می کند تا وضعیت عمومی و فنی آن را براساس الزامات عمومی و مقررات ملی ساختمان تعیین نماید.